AKILLI ÜRETİM VE ENDÜSTRİ 4.0

 

>> AKILLI ÜRETİM VE ENDÜSTRİ 4.0

Endüstri 4.0 teknolojisinin duyurulmasından bu yana geçen sürede birçok sektör bu teknolojik devrimden etkilenmiş bu teknolojik devrimden etkilenen en büyük sektör kuşkusuz üretim sektörü olmuştur. Bununla beraber de akıllı üretim ve akıllı fabrikalar gibi yeni kavramlar da ortaya çıkmıştır.

Akıllı üretim en genel tanımıyla web tabanlı veri ve bilgi entegrasyonunun sağlanabildiği, üretim ve malzeme tedariği akışlarında anlık bilgi akışı sağlayan, üretim planlama ve yönetim aracı olarak kullanılabilen bütünleşik bir sistemdir. Akıllı üretim sisteminde makinelerden gelen üretim verileri anlık olarak toplanmaktadır. Böylece üretimin gidişatında oluşacak herhangi bir aksi durumda hızlı karar alma ve uygulama süreci daha da kısalacaktır. Makinelerden gelen verilerin anlık toplanabilmesi işlemi sayesinde gerçek zamanlı ve gerçeğe yakın üretim planlamaları da yapılabilir.

Üretimin her aşamasından toplanacak veriler, sistem tarafından anlamlı bilgileri dönüştürülerek rapor haline getirilmektedir. Böylece yöneticiler diledikleri anda sistem üzerinden izleme raporları alabilmekte ve bu verileri ilgili birimlerle kolayca paylaşabilmektedirler.

Tüm sistemin birbiriyle haberleşmesi, olası bir sipariş değişikliği, arıza, hatalı üretim vs. gibi durumlardan dolayı kaynaklanacak üretim planlamadaki değişiklikler anında sisteme yansıyacağı için bu değişikliklere verilecek tepkiyi o hızda arttıracaktır.

Sistemden veri okuma ya da sisteme veri girişi gibi işlemler operatörler için en basit ve kolay şekilde geliştirilmiştir. Böylece insan kaynağı daha önemli ve dikkat gerektiren işlere yönlendirilebilecektir.

Bütün bu saydıklarımızdan hareketle diyebiliriz ki artık fabrikalar, gelenekselleşmiş üretim anlayışlarından sıyrılarak teknoloji tabanlı yepyeni akıllı fabrikalara dönüşmektedirler. Endüstri 4.0 teknolojileri ile çok daha büyük değişimler geçirecek olan üretim sektörü de büyümeye devam edecektir.