DÜPUS

Bir üretim planlama projesi olarak DÜPUS, çizelgelemeyi dinamik bir getirir ve;

  • İnsandan kaynaklanabilecek hataların ve risklerin minimuma indirilmesini sağlar,
  • Üretim süreçlerini hem maliyet hem de zaman açısından daha verimli hale getirir,
  • Üretim esnasında meydana gelen arızaları ve problemleri anında müdahale yapılabilir kılar,
  • Benzer platformlarla uyumlu çalışma özelliği ile işletmelerin üretim takibi adına köklü değişiklikler yapmasının önüne geçer,
  • Endüstrinin akıllı fabrikalara doğru ilerleyen evriminde çalıştırıldığı işletmelere önde olma fırsatı sağlar.