SKYBOX

Üretimin daha doğru planlanabilmesi için Üretim Sahasına hakim olmak gereklidir. Bunun yolu da üretim verilerinin sağlıklı bir şekilde toplanmasından geçer. İşte bu amaçla geliştirdiğimiz donanımları SkyBox olarak adlandırmaktayız. Özetle SkyBox; veri toplama istasyonlarımızın genel adıdır.